Galeri Artist'te sergi açılışı hazırlıkları devam ediyor... Açıl

2013-09-11 17:25:00

Galeri Artist'te bu akşam  Rebecca Horn - "A Chemical Wedding in İstanbul " sergisi açılışı hazırlık esnasında. Devamı

Galeri Artist Rebecca Horn - A Chemical Wedding in İstanbul

2013-09-11 16:14:00

REBECCA HORN 11.09-1.11.2013 Galeri Artist İstanbul does the honors to one of the masters of installation of our day and German art Rebecca Horn between September 11th and November 1st. The work of Rebecca Horn, now spanning almost half a century, has been praised for its originality, its wealth of imagination and its stunning consistency. It is varied and comprises large in situ installations of great complexity, sculptures, performances, films, drawings, photographic works and poetry. Moving between these different genres she keeps displaying a keen sense for the absurd and the irrational. The works now exhibited in Istanbul show subtle, yet forceful gestures as well as dark phantasies, characteristic for her work. The ‘Tongue House of the Sultan’ for example is proof of her playful irony – an irony, which has more affinities with Marcel Duchamp, Buster Keaton and Raymond Roussel than with the surrealists. An old bicycle tyre stretching out from a mysterious brass container and a woman´s veil at the bottom of one of the legs of the table create an unusual neighborhood and conjure erotic meanings. Out of this bringing together of objects having nothing to do with each other, new objects and new meanings are born. This is in fact the profound meaning of ‘chemical wedding’ or chemical processes and transformations. The title of Rebecca Horn´s exhibition refers to the famous book “Chymische Hochzeit” which was written in Germany in the Middle Ages. In the other work especially made for Istanbul, “Mirrored Light in a Desert Tree” there are also traces of – in the words of Rebecca Horn – ‘alchemy between the impossibles’. The branches of an old hibiscus bush have sharp brass claws. A moving mirror projects reflections of a hidden light on the walls and of a glass sphere on the ceiling. Water, collected in a bowl and set at the foot of the desert tree, does not reach the ... Devamı

Galeri Artist'te Rebecca Horn - "A Chemical Wedding in İstanbul"

2013-09-11 16:11:00
Galeri Artistte Rebecca Horn - A Chemical Wedding in İstanbul |  görsel 1

REBECCA HORN 11.09 - 01.11.2013 Galeri Artist İstanbul 11 Eylül – 1 Kasım 2013 tarihleri arasında “A Chemical Wedding in İstanbul” adlı sergisiyle çağdaş enstalasyon ustalarından Alman sanatçı Rebecca Horn’u ağırlamaktadır. Rebecca Horn’un neredeyse yarım yüzyılı bulan üretimi; ortaya koyduğu özgünlük, hayal gücü ve çarpıcı tutarlılık nedeniyle çokça övgü almaktadır. Heykel, performans, film, çizim, fotografik çalışmalar; şiir ve büyük çaplı, kompleks yapıda in situ enstalasyonlarını içinde barındıran geniş bir yelpaze sunar. Bu farklı türler arasında hareket ederken sanatçının absürd ve irrasyonele karşı ne denli kuvvetli bir duyuşa sahip olduğu da açığa çıkar. Bu İstanbul sergisinde yer alan eserler, sanatçının işlerinin karakteristik, ilk bakışta fark edilmeyen, güçlü jestleri olduğu kadar karanlık fantezilerini de dışa vuruyor. “Tongue House of the Sultan” adlı işi onun oyuncu ironisinin güzel bir kanıtıdır. (Bu, sürrealistlerden ziyade Marcel Duchamp, Buster Keaton ve Raymond Roussel’le bağ kuran bir ironidir). Gizemli bir pirinç konteynerden dışarı uzanan eski bir bisiklet lastiği ve masanın bir ayağının altında kalan bir peçe olağandışı bir komşuluk ilişkisi yaratarak erotik anlamlar çağrıştırıyor. Birbiriyle alakası olmayan objelerin bu şekilde bir araya getirilmesinden yeni nesneler ve yeni anlamlar ürüyor. İşte bu, hakikaten, ‘kimyasal düğün’ün ya da kimyasal süreçler ve transformasyonların temel anlamıdır. Rebecca Horn’un sergisinin başlığı Almanya’da Orta Çağda yazılmış olan “Chymische Hochzeit” adlı tanınmış kitaba atıfta bulunur. Özellikle İstanbul için yapılmış olan “Mirrored Light in a Deser... Devamı